#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Bạn gái của bạn cùng phòng ngon VKL nhưng mà mình chưa biết có cách nào có thể chén được nó, đang ngồi nghĩ thì nó chủ động đến gần mình và xin số điện thoại ấy mọi người, và đương nhiên là những cái như này mình cũng được thấy và hiểu rất rõ về nó, và chắc chắn là mình sẽ cho nó số rồi ,và không biết thời gian tới mình và nó có thể tiến xa hơn được nữa không ấy nhỉ, nhưng thôi cái việc ấy cứ để từ từ mình sẽ nói cho mỗi người các bạn xem và nghe về nó được chứ ạ, xem cái cách đó là như nào và yêu những cái điều ấy là sao được chứ ạ mọi người

Diễn viên tham gia phim

N/A