#Sever 1#Sever 2
Thầy ơi xin đường liếm lồn em nữa

Thầy ơi xin đường liếm lồn em nữa

Nội dung phim

Thầy ơi xin đường liếm lồn em nữa
Cô và thầy giáo rất vui khi cô còn đang đi học đã yêu thầy giáo và thầy giáo cũng vậy cả hai đều vui vẻ.Ngày ngày cô qua nhà thầy dạy thêm cho cô biết nhiều thứ mới lạ.Mới lần đầu cùng thầy học làm tình thì cô đã sung sướng thỏa mãn lên đỉnh.Cô sung sướng van xin thầy đừng liếm lồn của cô nữa,cô sướng đến muốn ngất đi.Nhưng ngày hôm sau cô lại đến muốn thầy giáo có thể tiếp tục liếm lồn của cô làm cô sung sướng lên đỉnh thêm lần nữa dần dần cô cũng đã biết cách làm tình sung sướng thỏa mãn hơn cho cả cô và thầy giáo

Diễn viên tham gia phim