#Sever 1#Sever 2
Đến rước dâu mà mẹ kế và chị kế vợ tương lai đòi xem hàng

Đến rước dâu mà mẹ kế và chị kế vợ tương lai đòi xem hàng

Nội dung phim

Đến rước dâu mà mẹ kế và người chị vợ cứ đòi hỏi như này như kia mình đúng là không thể hiểu được luôn nhưng thôi kệ đi việc người ta đòi quà đó là đúng mà đúng không nào các bạn, chỉ có như vậy mình và những người như này mới có tiếng nói chung được chứ bình thường làm sao mà có thể nói được chuyện với nhau, con người ai cũng thế thôi ai cũng sống thực thế và chẳng ai là bỏ qua tiền tài cả, giờ đây vật chất lên ngôi con người ta đánh giá nhau qua những gì mà họ có được, đúng là đời không còn gì để nói, chuyện như vậy cũng nói ra được

Diễn viên tham gia phim

N/A