#Sever 1#Sever 2#Sever 3
Đi làm xa nhà em họ nhờ anh để ý giúp người vợ trẻ

Đi làm xa nhà em họ nhờ anh để ý giúp người vợ trẻ

Nội dung phim

Đi làm xa nhà em họ nhờ anh để ý giúp người vợ trẻ
Phải đi công tác xa nhà một thời gian cũng vì miếng cơm bát gạo cũng vì cuộc sống mà mình phải làm như thế ở nhà không biết ai sẽ coi vợ mình đây đi xa nhiều lúc cũng thấy không yên tâm về ở nhà vì thật sự không có ai ở nhà chăm sóc cũng thấy lo lo cho vợ vậy là mình nghĩ đến thằng bạn mình thằng bạn chơi với mình từ ngày xưa hai đứa vẫn thường xuyên nói chuyện và gặp gỡ với nhau, nó cũng biết vợ mình chính vì thế giao cho nó chăm vợ mình là hợp lý nhất vậy là mình bắt đầu gọi điện nhờ

Diễn viên tham gia phim