#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Nhiều khi mình cảm thấy mình cũng yêu thích công việc này, vì ở đây ngày nào cũng được tiếp xúc với nhiều những bệnh nhân cả người đẹp lẫn người xấu nhưng có hôm trước mình được làm quen với một con bé nhìn khá là xinh và đặc biệt là nó cũng có nét duyên của nó nghĩ đến chuyện là gạ gẫm nó làm điều đó thôi là mình cảm thấy thích thú rồi, nghĩ đến việc mà mình sẽ mời gọi nó làm điều ấy với mình là mình thấy mình như kiểu thành người khác rồi ấy các thánh ạ, khả năng cao là mình sẽ gọi mời nó làm điều đó cùng với mình nghĩ cũng được đấy chứ nhỉ

Diễn viên tham gia phim

N/A