#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Thằng bố chồng mình đúng là một thằng mất dậy các bạn ạ, lúc đéo nào cũng đòi được làm điều ấy với mình mà mình thực sự chán ghét điều ấy vô cùng, chẳng hiểu tại sao mỗi lần nghĩ đến điều ấy mỗi lần nó đòi làm điều ấy với mình là mình cảm thấy sợ, có thể nói là mình chính là đứa con dâu tốt bụng nhưng thực sự những ngày ở gần người bố chồng mình thường thường là cảm giác mình chăng thể làm được điều đó, vì điều ấy khiến cho mình chẳng thể lớn hay trưởng thành hơn được ấy các bạn ạ, mà nói thật là mình cũng chán ghét điều ấy vô cùng luôn ấy

Diễn viên tham gia phim

N/A